content top

Echokardiografie

Echokardiografie

Echokardiografie či také echo srdce, je specifický typ ultrazvukové vyšetření srdce. V současné době toto vyšetření představuje jednu ze základních vyšetřovacích metod ve vnitřním lékařství (interním). Vyšetření se zaměřuje na důkladné vyšetření srdce, a proto se také nejvíce užívá i v kardiologii. V rámci echokardiografie se lékaři dozví o činnosti srdce v pohybu. Kdy se toto vyšetření...

Celý článek

Angiografie

Angiografie

Angiografie je název pro vyšetření cév s užitím kontrastní látky. Užití kontrastu je zapotřebí k tomu, aby odborníci mohli vidět cévy, jež za běžných okolností nejsou viditelné, a to ani s užitím rtg. Díky užití kontrastní látky však lékaři získají přesný a podrobný obrázek toho, kudy a jakým způsobem krev v cévách protéká.Lékař tak může poměrně snadno prohlédnout stav vašich cév...

Celý článek

Šok

Šok

Šok je náhlý život ohrožující stav, v němž dochází k akutnímu oběhovému selhání s rychlým vývojem, což má za následek nedostatečné prokrvení tkání a orgánů. Vzniká tzv. kyslíkový dluh s rozvojem metabolické acidózy. Jde vlastně o obrannou reakci organismu na nedostatek kyslíku. Provází všechna vážnější poranění (až u 10%) a jakákoliv větší bolest podporuje vznik a rozvoj šoku. Šok se...

Celý článek

Horečka

Horečka

Horečka není spojena pouze s infekcí organizmu, ale představuje jeho obrannou reakci. Když je něco v nepořádku horečka nás varuje, a také je to projev organizmu, který jde do boje. Za horečku je u člověka považována teplota nad 38 stupňů Celsia, přičemž se za horečku nepovažuje horečka z přehřátí. Horečka by se měla začít snižovat teprve, až přesáhne určitou výši a tou je teplota 38,5 stupňů...

Celý článek

Cyanóza

Cyanóza

Cyanóza, čili modrání (či modrofialovění) kůže a sliznic, která se objevuje při nedostatečném okysličení krve. Nosičem kyslíku je hemoglobin, který se nachází v červených krvinkách. Cyanóza vzniká tehdy, když množství hemoglobinu s uvolněným kyslíkem, tzv. redukovaný hemoglobin přesáhne v krvi hladinu nad 50g/l. Klinicky to představuje pokles saturace pod 80%. Pozor, pro vznik cyanózy není...

Celý článek

Hypotenze

Hypotenze

Hypotenze, nebo také nízký krevní tlak, se vyznačuje poklesem tlaku z normálních hodnot 120/90), pod 100/80 torrů. Tlak může klesnout náhle, jako reakce na nějaký aktuální děj, nebo může být nížený dlouhodobě, jako následek poruchy regulačních mechanismů zodpovědných za řízení krevního tlaku. Tyto mechanismy ovládají periferní nervy, takže když jsou poškozeny, mohou způsobit hypotenzi. Za...

Celý článek

Tachykardie

Tachykardie

Tachykardie, čili zrychlená srdeční činnost, se může objevit i u zdravého člověka při nějaké fyzické zátěži. Patologická však je, pakliže překročí určitý limit, pokud se objeví i v klidu a jestliže se za ní skrývají i nějaké zdravotní problémy. Co je tachykardie Normální srdeční pulz se pohybuje mezi 50 až 90 údery za minutu. Tachykardie, čili rychlý pulz představuje vše nad 90 stahů srdce za...

Celý článek

Tachypnoe

Tachypnoe

Dechová frekvence u dospělých se pohybuje mezi 12 až 20 dechy za minutu. Tachypnoe vzniká ze zvýšené spotřeby kyslíku (k níž dochází při námaze a horečce), při poruchách acidobazické rovnováhy, ve chvíli sníženého příjmu kyslíku (astmatický záchvat, zápal plic)nebo při poruše regulace dýchání (hysterický záchvat, emoční vzrušení, hyperventilaci). Tachypnoi může vyvolat i onemocnění srdce nebo i...

Celý článek

Synkopa

Synkopa

Synkopa představuje obrannou reakci organismu na určitý zdravotní stav. Samotná synkopa život neohrožuje a obvykle není ani nebezpečná, jestliže se však často opakuje, je zřejmým symbolem nějakého vážnějšího onemocnění. Někteří lékaři synkopu nepovažují za příznak, ale samotnou nemoc. Co je synkopa? Synkopa, čili mdloba, případně kolaps, je krátkodobá ztráta vědomí s následnou spontánní...

Celý článek

Vykašlávání krve, hemoptýza

Vykašlávání krve, hemoptýza

Vykašlávání krve nikdy nevěstilo nic dobrého. Hemoptýza představuje vykašlávání krve z dolních dýchacích cest anebo plic. Může za to proděravění bronchiální arterie patologickým procesem, prasknutím cév anebo nekrózou plicní tkáně. Pokud se objeví, měli byste notně zbystřit, jelikož se jedná o nespecifický příznak velmi závažných onemocnění dýchacího systému. Vykašlávání krve se obvykle...

Celý článek
content top