Echokardiografie či také echo srdce, je specifický typ ultrazvukové vyšetření srdce. V současné době toto vyšetření představuje jednu ze základních vyšetřovacích metod ve vnitřním lékařství (interním). Vyšetření se zaměřuje na důkladné vyšetření srdce, a proto se také nejvíce užívá i v kardiologii.

V rámci echokardiografie se lékaři dozví o činnosti srdce v pohybu.

Kdy se toto vyšetření provádí?

Obvykle je tomu tehdy, když si chce ověřit, zda je srdce v pořádku, nebo má podezření na nějaké onemocnění. Díky tomuto vyšetření má odborník možnost vidět srdce v pohybu, může si ověřit jeho schopnost pumpovat krev, změřit si jeho velikost, podívat se na stav srdečních chlopní a tloušťku srdeční stěny.

O vyšetření

Echokardiografie je bezbolestné konzervativní vyšetření, které se provádí i čerstvě narozeným dětem. Vyšetření pomáhá s diagnostikou zvětšeného srdce, zánětů týkajících se srdce, infarktu myokardu, srdečních tamponád, selhávání srdce, srdečních vad atd.  Echo je velice důležitá a snadno dostupný vyšetřovací metoda, která nemocného nikterak nezatíží. Pozitivní je i jeho rychlost a fakt, že při něm nemocný není vystaven rentgenovému záření.

Co dokáže odhalit?

Tromby, myxom, tumory, postrevmatické a vrozené chlopenní vady, prolaps mitrální chlopně, dopředný pohyb předního cípu mitralis u hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, infekční endokarditidu, rupturu šlašinek, aneuryzma, vrozené srdeční vady, perikardiální výpotek, tamponádu, zánět perikardu, tloušťku srdečních stěn a hypertenze.

Dopplerovská echokardiografie

Dopplerovská echokardiografie dokáže zachytit vyšší rychlost krevního proudu v srdci. Toto vyšetření odhalí mitrální nebo aortální stenózu, obstrukční kardiomyopatii, regurgitace chlopní, srdečních vad. Barevná dopplerovská echokardiografie ukazuje na proudění krve a její rychlost. Prozradí i to, jestli se nemíchá krev. Vyšetření je indikováno při podezření na regurgitaci chlopenních vad, defekt septa síní či komor, rupturu myokardu a píštěle.

Kontrastní echokardiografie

Další možné vyšetření, tentokráte za užití kontrastní látky. Užívá se tehdy, když je podezření na nějaký defekt septa síní, poruchy stahů, určení objemů srdečních oddílů a podobně.

Transezofageální echokardiografie

Transezofageální echokardiografie představuje speciální vyšetření srdce, při němž je ultrazvuková sonda zaváděna do jícnu a žaludku. Sonda se dostane do těsné blízkosti srdce, čímž je možné přesněji zobrazit struktury srdce. Toto vyšetření je doporučeno při podezření na aneuryzma aorty, endokarditidu, tromb v síních a další.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *