Srdeční selhání

Srdeční selhání ztělesňuje stav, při němž je poškozena čerpací funkce srdce. Srdce pak není schopné zabezpečit dostatečný výdej krve k uspokojení potřeb organizmu. Zásobování kyslíkem a živinami je tudíž nedostatečné. To se nejprve projeví při zátěži. Srdeční selhání může vzniknout náhle, nebo se může rozvíjet pozvolna (chronické). Projevy srdečního selhání Zadržování tekutin představuje...

Celý článek