Šok je náhlý život ohrožující stav, v němž dochází k akutnímu oběhovému selhání s rychlým vývojem, což má za následek nedostatečné prokrvení tkání a orgánů. Vzniká tzv. kyslíkový dluh s rozvojem metabolické acidózy.

Jde vlastně o obrannou reakci organismu na nedostatek kyslíku. Provází všechna vážnější poranění (až u 10%) a jakákoliv větší bolest podporuje vznik a rozvoj šoku. Šok se nesmí nikdy podcenit, protože pokud není dostatečně ošetřen, končí smrtí. Protišoková opatření je proto nutné zavést hned v úvodí fázi.

Příčiny vzniku šoku

 • Vnitřní krvácení
 • Vnější krvácení
 • Popáleniny
 • Úraz hrudníku
 • Poranění páteře
 • Bolest na hrudi
 • Infekce
 • Alergická reakce
 • Plicní embolie
 • Prudké průjmy a zvracení
 • Infarkt myokardu
 • Poruchy srdečního rytmu

Příznaky šoku

Slabý, nitkovitý, zrychlený a špatně hmatatelný pulz. Palpačně je zjistitelný jen na velkých tepnách ne na periférii. Rychlost se obvykle pohybuje okolo 120 – 200 úderů za minutu. Kůže je bledá, vlhká, s lepkavým potem a s modrofialovým nádechem. Končetiny jsou chladné. Ledviny vylučují málo moče. Vědomí je porušeno v pozdějších fázích šoku. Šok doprovází úzkost, neklid, pocit slabosti, později netečnost, ospalost, závratě, poruchy vidění, pocit žízně, nevolnost a nutkání na zvracení.

Typy šoků

Hypovolemický šok

Hypovolemický šok je způsoben ztrátou cirkulujícího objemu krve, kdy se sníží žilní návrat, systolický objem a krevní tlak. Tento šok vzniká obvykle z velkých krevních ztrát anebo úniku tekutiny (krvácení, popáleniny). Tento šok známe i jako hemoragický šok.

Distribuční šok

Tento šok můžeme rozdělit ještě na další kategorie, do nichž spadá tzv. toxický šok, anafylaktický šok, neurogenní šok, šok z endokrinologických příčin, adrenální krize, hyperfunkce štítnice a traumatický šok.

Distribuční šok je způsoben roztažením cév, cévně-žilními zkraty, hromadění krve do kapilárních žil.

U septického šoku se přidává i primární postižení buněčného metabolismu, deprese myokardu na základě enzymatických bloků toxinů mikroorganismů a účinků zánětu.

Traumatický šok – je často spjat spíše s hypovolemickým šokem, jelikož se často souvisí s krvácením. Pokud by však nedošlo ke krvácení, patří do distribučního šoku. Projevuje se zde bolest a uvolňují se zde tzv. tkáňové mediátory.

Anafylaktický šok – představuje velmi akutní reakci na cizorodou látku, s níž se dotyčný člověk setkal. Reakce se objeví do 30 minut. Projevy jsou roztažení cév, nízký tlak a zrychlený srdeční pulz. Dále může být postiženo i srdce. Objektivně si můžete všimnout zrudnutí v obličeji, nevolnosti, třesu, teploty, křečí a dušnosti. Stav rychle přechází až do bezvědomí a hrozí i srdeční zástava.

Kardiogenní šok

Tento šok je způsoben selháním srdce jako pumpy s následným nedostatečným srdečním výdejem. Typickou příčinou jeho vzniku je infarkt myokardu, srdeční selhání a plicní embolie. Pro kardiogenní šok je charakteristický vznik bludného kruhu, při němž zvýšená spotřeba kyslíku v myokardu vede k rozšíření ischemických oblastí a k dalšímu snížení srdečního výdeje. Komorový plicní tlak je obvykle vysoký. Kardiogenní šok se objevuje i u srdeční tamponády, akutním zánětu srdečního svalu, kardiomyopatie, arytmie, pohmoždění srdce, stav po některých lécích.

Obstrukční šok

Obstrukční šok způsobuje mechanická překážka v oběhu, která vede ke snížení srdečního výdeje. Tento šok způsobuje kupříkladu srdeční tamponáda, plicní embolie, astma, žilní obstrukce, pneumothorax, umělá plicní ventilace, různá poškození srdce.

Průběh šoku

Počínající šok

Organismus se ještě může vzpamatovat. V této fázi se vyplaví adrenalin a noradrenalin, čili se zúží cévy a pulz se začíná zrychlovat. Tlak ještě nemusí příliš poklesnout a krevní oběh se začíná soustředit na to, aby byly zásobeny ty nejdůležitější orgány v těle, čili mozek, srdce a ledviny.

Rozvinutý šok

V této fázi vzniká nedokysličení tkání, tělo produkuje velké množství laktátu, vzniká acidóza a v tomto následku pak vzniká i edém, mikrotromby, zvyšuje se ischémie tkání (jater, ledvin, srdce) a rozvíjí se tzv. DIK, čili zvýšené množství krevních sraženin v cévách s velmi vážnými následky pro celý organismus. Jde o velmi vážný stav, kdy hrozí poškození orgánů, jejich selhání a nemocnému dokonce hrozí i smrt.

Nezvratná fáze šoku

Tato fáze již bohužel nelze změnit. Tlak klesá pod 90, pulz je nitkovitý, srdeční akce je zrychlená, vědomí se mění, až upadá, okraje těla, ruce a nohy jsou bledé, chladné a mohou být až modrofialové, dech je zrychlený a plytký.

První pomoc

Základem je řešení příčiny, která tento stav způsobila. Dále je zapotřebí provést co nejrychleji protišoková opatření, tou je v prvé fázi poloha na zádech se snížením horní části těla a zvednutím dolních končetin kolmo k tělu. Dále je nutné zajistit i 5T – teplo (ale ne přehřátí), ticho, rychlý transport rychlou záchrannou pomocí do nemocnice (sami ne), tišení bolesti (pozor, ale v žádném případě ne léky), tekutiny (nesmíte dát napít)pouze otírejte a zvlhčujte rty a obličej, do úst může přijít jen několik kávových lžiček vody nebo čaje. Pozor, u anafylaktického šoku je nutné co nejrychleji zasáhnout, takže okamžitě volejte 155.

Léčba šoku

 • Léčba šoku se odvíjí od vyvolané příčiny šoku a typu šoku. U hemoragického je zapotřebí dodat tekutiny, čili dodá se infuze, krev, hlídá se močení a řeší se zástava krvácení.
 • Popáleniny se sterilně kryjí, dodávají se nejen infuze, ale i plaza, léky na utišení bolesti a podobně.
 • U kardiogenního šoku je nutno stav monitorovat, dodávat kyslík, případně ventilovat. Řeší se daný problém.
 • Septické šoky vyžadují podání antibiotik.
 • Anafylaktický šok zase léky, jež jsou určeny pro rychlou stabilizaci organismu – adrenalin, noradrenalin, kortikosteroidy, podporu dýchání, kyslík a podobně.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *