I pro embolii můžu použít pro mě celkem typickou větu: „Není embolie jako embolie.“ A věru je tomu tak. Vedle té nejznámější, kterou způsobuje krevní sraženina, tu máme totiž třeba i tukovou embolii, o níž jen málo laiků něco ví. Tuková embolie je přitom nejzávažnější ze všech netrombotických embolií.

Jak vzniká tuková embolie

Tuková embolie není příliš častá. Tato embolie může vzniknout po poranění kostí, tupém poranění tukové tkáně nebo při popáleninách. Je to možná těžce představitelné, protože tukové částečky nejsou pouhým okem vidět, ale mohou se zaklínit v kapilárách mozku anebo ledvin.

Příčiny vzniku tukové embolie

Tuková embolie vzniká v důsledku těžkých fraktur, po ortopedických operacích, akutní pankreatitidě anebo po transplantaci kostní dřeně.

Abychom byli více přesní, netraumaticky vzniká pouze výjimečně, a to u pankreatitidy, cukrovky, při popáleninách, maligních nádorech nebo osteomyelitidě. Mnohem častěji vznikají z důvodu zlomenin – 2% diafýzy femuru a 1% u artroplastik kolene a kyčlí. Ještě vyšší riziko vzniku je pak u polytraumat. Bohužel v těchto případech vůbec nemusí dojít k odhalení nebo k diagnostice.  Zjednodušeně je však možno říci, že tuková embolie se vyskytuje u zlomenin dlouhých kostí, které komplikují traumatické události jako nehody na motorce, pády nebo střelné rány.

První příznaky se obvykle objevují během 3 dnů po traumatu, v 85% dokonce do 48 hodin.

Diagnóza tukové embolie

U daného zdravotního stavu (dané diagnózy) je výskyt tukové embolie vlastně celkem běžný jev, nicméně konečné důsledky jsou vážné. Stanovení diagnózy je poměrně složité, jde spíše o vylučovací metodu.

Projevy tukových embolií

Tuková embolie se v prvé řadě projevuje nedostatkem kyslíku, zánětem v postižené tkáni a poškozením celé plicní tkáně, což nakonec může vyústit v respirační selhání. Tuková embolie může způsobit zvýšení tlaku v plicních artériích a selhání pravé komory. Dalším výrazným projevem je i trombocytopenie a také petechie (popraskané drobné vlásečnice krvácejí do podkoží). Ve výsledku pak tuková embolie může vést k mozkové ischemii a infarktu. U tukové embolie se objevuje zmatenost, horečka, dýchavičnost, sepse, zánět plic. Někteří nemocní mají petechie ve spojivce, trpí poruchou vizu, mohou mít zrychlený dech i srdeční pulz, horečku a plicní šelesty. V těch nejdramatičtějších případech postižený může mít pokles mentálního stavu nebo může dokonce upadnout do kómatu. Pro tyto příznaky může být tuková embolie velmi snadno přehlédnuta.

Diagnostika

Diagnostika se provádí, jak jsem již psala, vylučovací metodou. Tuková embolie se totiž projevuje i nespecifickými klinickými a laboratorními nálezy.

Léčba tukové embolie

Základem léčby je podpora okysličování tkání, čili dodávání kyslíku. Někdy to je s pomocí kyslíku v bombě, ale někdy je nutná i intubace nebo mechanická ventilace (napojení na dýchač). V dalším kroku je důležité udržet správný stav tekutin a přísunu živin. Léčba medikamenty se ukázala nepřínosná. Někteří lékaři užívají při léčbě tukové embolie systémové kortikosteroidy, ale celá řada dalších lékařů je zase proti.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *