Vykašlávání krve nikdy nevěstilo nic dobrého. Hemoptýza představuje vykašlávání krve z dolních dýchacích cest anebo plic. Může za to proděravění bronchiální arterie patologickým procesem, prasknutím cév anebo nekrózou plicní tkáně. Pokud se objeví, měli byste notně zbystřit, jelikož se jedná o nespecifický příznak velmi závažných onemocnění dýchacího systému.

Vykašlávání krve se obvykle projevuje jako příměs v chrchli, který je ve výsledku růžový. Čistá krev se vykašlává velmi výjimečně, a pokud k tomu dojde, jedná se vskutku o velmi závažný stav. Tento stav nazýváme spíše jako chrlení krve, čili odborně hemoptoe. Krev vykašlávají více dospělí než děti.

Příčiny vykašlávání krve

Dříve vykašlávání krve bylo typické u lidí s bronchiektáziemi anebo tuberkulózou, dnes trápí ponejvíce lidi s cystickou fibrózou anebo rakovinovým onemocněním plic. Avšak příčiny vykašlávání krve mohou být rozličné, stát za nimi může porucha srážlivosti krve, vrozené srdeční vady s městnáním, pneumonie (zápaly plic), kolagenózy, vdechnutí cizího tělesa, plicní absces, plicní hemosideróza, aspergilóza, levostranné kardiální selhání, mitrální vada, lupus erythematodes, systémová sklerodermie, revmatoidní artritida, cévní malformace, plicní cysta, hemangiom, plicní hypertenze, plicní infarkt, plicní embolie, teleangiektázie, traumata a kontuze plic. Krom toho vykašlávání krve může být až z 20% zůstat neobjasněno.

Členění hemoptýzy

Vykašlávání se dělí podle množství vykašlané krve na malou (15 – 20ml/24h), střední (více než 300 ml krve 24 hodin, ta už je významná a masivní (nad 500 ml krve za den).

Příznaky vykašlávání krve

Vykašlávání krve se neprojevuje pouze krvavým sputem, ale i bledostí kůže a sliznic, slabostí, závratěmi a motáním hlavy, dušností, nauzeu a někdy i zvracením anebo také tmavou stolicí s natrávenou krví. Rentgen plic pak může ukázat na postižené místo stínem. Krevní obraz odhalí chudokrevnost. Ve vážných případech může hemoptýza vést k oběhovému kolapsu, šoku a smrti.

Diagnostika u hemoptýzy

Při zjišťování proč nemocný vykašlává krev, je nutné vyloučit původ krácení z jícnových varixů, žaludečního vředu, Mallory-Weissův syndrom a podobně. V rámci diagnostiky se proto vytváří pečlivá anamnéza, dále se provede fyzikální vyšetření, rtg. plic, bronchoskopie, CT plic. Vhodným vyšetřením je i angiografie plicních cév, scientigrafie a ezofagastroskopie. Navzdory všemožným moderním vyšetřovacím metodám je však zcela reálné, že až u 40% nemocných, zůstane příčina vykašlávání krve neodhalena. Naštěstí obvykle u takovýchto pacientů vykašlávání krve obvykle ustává do několika týdnů až měsíců.

Léčba hemoptýzy

Léčba hemoptýzy se odvíjí od příčiny, která ji vyvolala a také podle toho, jak silná je. Při malé hemoptýze se podávají antitusika (léky proti kašli). Při významném krvácení je nutné provést bronchoskopii a pokusit se ji zastavit. Jestliže k tomu dochází z důvodu infekce, aplikují se antibiotika. Při poruše srážlivosti se vysazují léky na ředění krve a nasazují se léky s chybějícími srážlivými faktory. Pomoci může i zmražená krevní plazma a transfúze krevních destiček. Nádory se řeší operativně. Při vykašlávání krve u plicní embolie je zapotřebí řešit nejprve ji, pak vykašlávání obvykle ustane spontánně. Důležitým prvkem je i nácvik kašle, uklidňování nemocného, inhalace teplé páry. Silné krvácení může zastavit polohová drenáž. U tuberkulózy je důležité předcházet infekcím, užívat antituberkulotika a případně antibiotika. Důležitý je i psychologický přístup ošetřujícího personálu. 

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *